» Kalkulacja opłacalności hodowli świń nową metodą nabiałczania pasz na dzień 25.10.2007r.

1.Skup żywca kształtuje się + / - 3,5zł za kilogram. Średnio rolnik otrzymuje za 1 sztukę w sprzedaży 110 kilogramów 385zł.

2.Zakup warchlaków kształtuje się od 50-80zł za 1 szt. To średnia 65zł 1szt.
Doświadczenia, które były prowadzone na kalkulacje produkcji w latach 2000-2001r. koszty produkcji i koszty paszy kształtowały się na poziomie 150zł w wyżywieniu 1 szt. od warchlaka do 110kg. Natomiast na dzień 25.10.2007r. koszt produkcji i paszy wzrósł o około 30%. To jest 150zł + 30%= 195zł będzie kosztowało wyprodukowanie żywca nową metodą.

Produkcja + pasza       195zł
Zakup warchlaka        65zł
            --------------
Koszt całkowity        260zł

Skup żywca w dniu 25.10.2007za 110kg wynosił         385zł
Produkcja + pasza i zakup warchlaka wynosi          260zł
                            --------------
Różnica między nową metodą a obecnym skupem wynosi      115zł

Naukowo zakłada się iż w chlewni przeznaczonej
na wypas 5,000szt. świń przypada
2,5 cyklu produkcyjnego w jednym roku to jest        12,500szt.
Różnica między nową metodą a obecnym skupem wynosi       115zł
                             --------------
Dochodu z chlewni w ciągu roku wyniósł by         1,437,500zł


Opłacalność drugiego patentu urządzeń odkażających


W tej chwili opłacalność tych urządzeń jest niewymierna.
Chciałbym nadmienić że zapotrzebowanie na te urządzenia byłoby ogromne gdyż na jeden kurnik, który jest przedstawiony na rysunku w patencie przypada jedno urządzenie.
Obecnie nie dysponuje danymi o ilości kurników w Polsce oraz poza garnicami kraju.
W tej chwili jestem zainteresowany współpracą z instytutem naukowym oraz inwestorem w celu wdrożenia tych patentów do produkcji.

Strony Internetowe DFS